Yoga » Yoga Nedir?

YOGA NEDİR?

Her yoga uygulaması bir içsel araştırma, kişinin kendisine yaptığı sürprizlerle dolu tutkulu ve büyüleyici bir keşif yolculuğudur!
Yoga, Uzakdoğu’da binlerce yıldır uygulanmakta olan bir yaşam öğretisi ve felsefesidir. Kaynaklara göre kökleri M.Ö 3000’li yıllara ve Hindistan’a uzanıyor. Batı dünyasının yoga ile tanışması ise 19. yüzyıl başlarında gerçekleşmiştir.  
 
Yoga kelimesi, Sanskrit dilindeki “birleşmek, bütünleşmek” anlamına gelen “yuj” kelimesinden türemiştir. Bu birleşme ve bütünleşme, bedenin, zihnin ve ruhun bütünlüğünü, evrenle bütünlüğü ifade eder. Bir din olarak değil, evrensel boyutta bir kişisel farkındalık ve gelişim sistemi olarak doğmuştur yoga.

Amacı, herkesin kendi doğası içerisinde var olan potansiyeli yeniden açığa çıkararak, kişinin şartlanmalarından (olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin) özgürleşip hayata yargılamadan -olanı olduğu gibi-bakmaya açık hale gelerek kendisiyle ve bütün ile yeniden dengede, rahat, mutlu, huzurlu bir uyum içerisinde varoluşunu sağlamaktır.

Orijinal yoga sisteminde fiziksel hareketler, nefes çalışmaları ve meditasyon uygulamaları yoganın temel araçlarıdır. Kişi bedeninden başlayarak zihinsel, duygusal, ruhsal derinliklerine ve bilinçaltına açılan farkındalık kapıları sayesinde kendisini daha derinlemesine yeniden keşfetmeyi, geçmiş ve gelecekten sıyrılarak yeniden şimdinin içinde var olmayı, kendi özünün derinliklerine inmeyi ve koşullanmalarından arınıp yeniden özgürleşmeyi öğrenir.