Dersler » Çocuk Yogası

ÇOCUK YOGASI

Çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine sağladığı katkılar açısından çocuklarınız için idealdir. Çocukların kas yapılarının güçlenmesi, duruş bozukluklarının düzeltilmesi, dikkatlerinin  artması, farkındalıklarının ve koordinasyon yeteneklerinin gelişmesi, doğru nefes almayı öğrenmeleri, kendilerine güvenlerininin artması ve duygusal gelişimleri gibi pek çok fayda sağlar.

Erken yaşta yogaya başlamanın bilimsel olarak faydaları:

1- Alveol sayısı 8 yaşına kadar artar, bu yaştan sonra alveoller sadece boyut olarak büyür. İşte bu yaşta yapılan çeşitli nefes teknikleri ile kalp ve damar ve solunum sistemi, sistematik olarak eğitilir. Bu da yaşamın değişik seviyelerinde hastalıklara direnç gösterme ve dayanıklılık açısından önemlidir.

2- Çocukların immün sisteminden sorumlu olan timus bezi 8 yaşından itibaren gerilemeye başlar. Onun yerini lenf nodları ve dalak alır. Bu yaşta yoga yapan çocuklar, hücresel seviyedeki immün yetmezlik hastalıklarından, astım, alerjik reaksiyonlar, artrit, kanser gibi hastalıklardan korunmuş olur. Yoga hayatı boyunca kişinin immün cevabının güçlü olmasını sağlar.

3- Hipofiz bezi ve tüm endokrin bezler üzerinde etkisi olan, pineal bez ( epifiz ) bu yaşta gerilemeye başlar. 8 yaşından itibaren hipofiz bezinin üreme hormonları üzerindeki etkisi artar ve puberte başlar. Yoga yapan çocuklarda puberteye giriş gecikir. ( Günümüzde hormonal gıdalara bağlı olarak puberte yaşı 5’e kadar düşmüştür.) Böylece çocuk duygusal, fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olduğunda puberteye girer.

4- Çocukların devam eden teknik ve moral eğitimleri 8 yaşında ivme kazanır. İşte bu yaş çocukların ciddi bir konsantrasyonla öğrenmeye hazır oldukları zamandır. 8 yaştan önce oyun ve fantezi dünyaları onları yönlendirir. Ama bu yaştan sonra disiplin ve konsantrasyon kademeli olarak çocuğa öğretilmelidir. Bu dönemde yoga yapan çocuklar, doğal yeteneklerini, kapasitelerini çıkarabilecekleri en üst düzeye çıkararak, işe yarar ve özgür olurlar.

Çocuk Yogasının 4 ana hedefi:

Çocuk yogasının dört ana hedefi, kendimizle ve çevremizle ilgili farkındalık yaratmak; fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak dengeli olabilmek; doğru nefes ve gevşeme tekniklerini öğretmektir. Yoga, bu dört konuda daha küçük yaştan başlayarak sağlıklı bireyler haline gelmemize yardımcı olur.Dünya Sağlık Örgütü, pozitif sağlık durumunu şöyle açıklamaktadır: ’Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma halidir’. Yoga da, pozitif sağlığa ulaşmak için bu dört açıdan çocuklara faydalar sağlar ve bir bütün içinde sağlıklı olmalarına yardımcı olur. Yoga, daha derin bir boyutta, aslında hepimizin ‘bir’ olduğu, ve tek bir bütünün parçası olduğumuzu anlamayı öğretir. Her zaman becerilerimizin el verdiği kadar ve şu andaki farkındalığımızla elimizden gelen en iyisini yapıyor olduğumuz inancında, her an öğrenmeye ve gelişmeye yer olduğu bilinciyle, kendi hayatlarımızdan kendimiz sorumlu olduğumuzu farkına vararak yaşamlarımızı sağlıkla gecirmek, özgelişim ve kendimizi tanımak için bize araçlar sunar. Yoga, çocuklara işe kendileriyle başlayıp, sonra da çevreleriyle ılımlı ve ahenk içinde olmaları için yollar gösterir.Keşfetmek için. Sevmek ve saygı, kabul etmek ve paylaşmak için.